Privacy policy

Privacy Policy REMENKO Automotive

REMENKO Automotive, het aan haar gelieerde REMENKO Installers B.V. en de onder REMENKO Automotive vallende websites hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De handelswijze van REMENKO Automotive is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

Deze Privacy Policy is als volgt opgebouwd:

 1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
 2. Uitgangspunten gegevensverwerking (algemeen);
 3. Marketingactiviteiten;
 4. Beveiligingsniveau;
 5. Rechten van betrokkenen;
 6. Privacyregelement;
 7. Contactgegevens;
 8. Aanpassen Privacy Policy;

1. Uitgangspunten van de gegevensverwerking (algemeen)

Wij zijn er ons van bewust dat u erop moet kunnen vertrouwen dat u vertrouwen in ons stelt, dat wij er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en dat wij daarom zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee, dat wij in ieder geval:

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens, die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor u uw persoonsgegevens verstrekt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor u deze aan onze organisatie heeft verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

2. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

REMENKO Automotive is een retailer met webshops, inbouwstation en showroom voor de verkoop, verhuur en inbouw van auto aanverwante artikelen en gebruikt de persoonsgegevens van klanten om een vraag te kunnen beantwoorden, een bestelling, verhuuropdracht en inbouwopdracht vast te leggen, een verzendlabel te maken, een factuur op te maken en deze bestelling uit te (laten) leveren. De klantgegevens worden vastgelegd in papieren en digitale formulieren, in de webshopomgeving en het boekhoudsysteem. De papieren en digitale documenten worden ingeval van een bestelling bewaard bij de fysieke factuur gedurende 7 jaar, zoals vereist door de Belastingdienst. Het e-mailadres van de klant is verplicht bij digitale of telefonische bestellingen om de klant te informeren over de voortgang van de bestelling en het toesturen van een track & tracecode bij verzending van de artikelen. Het telefoonnummer is facultatief. Klanten aan het bedrijf kunnen kiezen voor een anonieme factuur “passant” of een factuur op naam. In sommige gevallen (bij dakdragers, sneeuwkettingen en inbouw van artikelen zoals cruise control) wordt het kenteken van de auto gevraagd om te verifiëren of de klant het juiste artikel heeft besteld.

De persoonsgegevens van leveranciers worden gebruikt om contact te hebben met leveranciers voor bestellingen, vragen, klachten en garantievraagstukken. De gegevens van leveranciers worden vastgelegd in papieren en digitale formulieren, inloggegevens en het boekhoudsysteem Snelstart. De bewaartermijn van deze gegevens is gelijk aan de periode van de leveringsovereenkomst. De facturen van leveranciers worden 7 jaar bewaard zoals vereist door de Belastingdienst. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van REMENKO Automotive te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

3. Marketingactiviteiten

REMENKO Automotive houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van bezoekers aan onze websites. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van REMENKO Automotive.

4. Beveiligingsniveau

REMENKO Automotive beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 6.

5. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

6. Contactgegevens

Indien u na het doorlezen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dat via onderstaande contactgegevens:

REMENKO Automotive
Remco Swinkels
Noordeinde 57
2761 BR ZEVENHUIZEN (ZH)
E: privacy@remenko.nl
T: 079-5931658

7. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor onze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd.